سریال فوق العاده جذاب و با ریتی بالا و داستانی مهیج.داستان این سریال  در سلسله سونگ و در آغاز حمله سلسله جورچن حکومت شمالی چین می باشد. بخش اول در سراسر دوستی دو مرد(یانگ تی زین و گیو شائو تیان) را به نمایش میگذارد که با پیروزی خود در برابر مهاجمان جین قهرمان شناخته شدند. پیمان بین این دو بسیار قوی بوده به طوری  که آنها را به یکدیگر متعهد کرده که کودکان متولد نشده خود را به خواهر و برادر قسم خورده و یا یک زن و شوهر (اگر هر دو از جنس همان است و یا اگر آنها از جنس مخالف هستند) تبدیل کنند.داستان تمرکز بر افکار و کار های پسران این دو و سختی های شائو تیان و مرگ وی و ناپدید شدن یانگ تی زین دارد.