گونگ سان لی، دختر فرمانده نظامی گونگ سان یو و جینگ یکی از شاگردان سان لیست. که از بچگی عاشق هم  بودن ولی بخاطر حمله های نیروهای چینی زمانی که فرار میکنن از هم جدا میشند گونگ سان لی بدلیل زیباییش بعدها علاقه ی امپراتوری چین رو به سمت خودش جلب میکنه که این امر اون رو به قصر میکشونه مدتی بعد متوجه میشه ...