داستان عاشقانه  میان مردی به نام لئو شیو و زنی به نام یین لی خوا ست . اما اهداف ، وضعیت زندگی و مقام اجتماعی این دو مانعی در راه این دو است و …


لینک دانلود قسمت اول :  https://xip.li/CxjMQ7