«منگ تین چو»از خارج به کشور چین برمیگرده تا شاید در شهر مینگ چی پدرش رو جست و جو کند.
او با «پیتر»که مشاور داخلی ست دشوارترین و عجیب ترین رازهای خطرناک رو حل میکند.
هر دو روش بسیار متفاوتی برای حل یک موضوع دارند و به طور مداوم باهم در اختلاف هستند و جالب اینکه برای بدست آوردن عشق «شی فنگ»باهم رقابت میکنند...